Earth Anthem in 80+ world LangaugesAmharic, Apatani,Arabic, Armenian,Assamese, Bangla, Bavarian, Bhasa, Bhojpuri,Bishnupriya Manipuri, Bulgarian, Burmese, Catalan, Chinese (Mandarin), Croatian, Czech, Danish, Dhivehi (Maldivian),Dogri, Dutch,Dzongkha, English, Esperanto, Estonian,Filipino, Finnish, French, German, Greek, Gujarati, Hindi, Irish (Gaelic), Italian, Japanese, Kannada, Kashmiri, Kazakh, Khasi,Khmer, Kokborok, Konkani, Korean,Kurdish,  Lao, Magahi, Maithili, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese,Marathi, Mising, Mongolian, Montenegrin, Nepali, Oriya, Persian, Polish, Portuguese,Punjabi, Quechua, Rabha, Rajasthani, Romansh,Russian, Sanskrit, Saurashtra, Serbian, Shertukpen, Sinhalese, Spanish, Swahili, Tamil, Telugu, Thai, Tibetan, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese, Welsh,Yoruba and Zulu.
Earth Anthem
By Abhay K.
Our cosmic oasis, cosmic blue pearl
the most beautiful planet in the universe
all the continents and all the oceans
united we stand as flora and fauna
united we stand as species of one earth
diverse cultures, beliefs and ways
we are humans, the earth is our home
all the people and all the nations
all for one and one for all
united we unfurl the blue marble flag.


Earth Anthem (Multilingual)

by Abhay K.

Our cosmic oasis, cosmic blue pearl
the most beautiful planet in the universe
all the continents and all the oceans
united we stand as flora and fauna
united we stand as species of one earth
diverse cultures, beliefs and ways
inshan hain ham, dharati hamara ghar
hami manav houn, yo sansar hamro ghar
mi lyudi, zemlaya nash dom
leken kulena bashiran wal arda mawtinena
all the people and all the nations
all for one, one for all,
united we unfurl the blue marble flag
unis nous sommes des espèces d'une terre
somos seres umanos, la tierra es nuestra casa
wǒmen shì zénlèi, dìshiye shì wǒmen dechiā 
we are humans, the earth is our home.

Earth Anthem in Translations

A

Amharic

Earth Anthem in Amharic

የመሬት ጣዕም
በ አብሀይ ኬ.

የኛ የበረሀ ገነት ዓለማዊ ሰማያዊ እንቁ።
በአጽናፍ ዓለም ውስጥ እጅግ የተዋበች ፕላኔት ነች።
በአለም ላይ ያሉ ሁሉም ውቅያኖሶችና አህጉራት፣
እፅዋትና እንስሳት በአንድ ላይ እንቆማለን።
እኛ ሰዎች ነን፣ ምድራችንም ቤታችን ናት።
በተለያዬ ቀለሞች፣
እምነቶችና መንገዶች በአንድነት እንደ አንድ የምድር ዝርያዎች እንቆማለን።
ህዝቦችንም ሁሉ በአንድ ላይ እና በአንድ ለአንድ ህብረት የተባለ ሰማያዊ እምነ በረድ ሰንደቅ አላብሰናል።

ትርጉም
በሰላም አዳፍ

Apatani
Ngunu ka Kiidi-Miido Biisi ~
Kenii bohi: Abhay K

Ngunu ka Doha-Dolo Lyanko, Jiji Tassang hiilyang Doging-Geling kone boh

Doha-Dolo hoka miilang jami kapyo ja, ngunu ka Kiidi-Miido

Miilang jaka Kiidi-Yasi Ganda

Apu-ahi, achu-amyo miilang ja akopa dabba siila

Ngunu miilang ja Kiidi-Miido oho hii akopa dabba siila

Lyosa-Lyosa henju-miiju hoke akung-aapa la

Ngunu miyu-mima miilang jaka duko, Ngunu ka Kiidi-Miido soh

Miilang ja miyu-mima pa, miilang jaka ganda-siiko pa

Miilang japa, Kone abi pa

Ngunu miilang jahii, aha puye pa hembu siila, 
 
siika jiji-kiinang, kolyang-miiyang Janda mi Torcha Biilyi ke!

Tanii pa Kenii bohi: Wing Commander Gyati Kago
 
 
 

Arabic

Earth Anthem (Arabic)
نشيد الأرض
بقلم:أبهاي.كيه

واحتنا الكونية... لؤلؤة كونية زرقاء اللون
أجمل كواكب الكون
في كافة قارات ....ومحيطات العالم
عشنا متحدين ... مثل النباتات والحيوانات
عشنا متحدين كأجناس على سطح الأرض

الثقافات المتنوعة والمعتقدات والطرق
لكن كلنا بشر... والأرض موطننا
كافة شعوب وأمم العالم
الفرد من أجل الجماعة والجماعة من أجل الفرد، الفرد من أجل الجماعة والجماعة من أجل الفرد
نتوحد فنرفع راية ... واحدة على الكوكب الأزرق

Armenian
 
Երկրի հիմնը (Armenian)
Հեղ.՝ Աբհայ Կումար 

Տիեզերքի մեջ օազիս փոքրիկ, 
Տիեզերքում ծով՝ ջինջ մարգարտահատիկ։ 
Անծայր տիեզերքի չքնաղ մոլորակ՝ 
Իր ծով-ցամաքով, իր ծառ-ծաղիկով, գազան-թռչունով,
 Հավատքը՝ տարբեր, խոսքը՝ բազմազան, աշխարհ բովանդակ։ 
Երկիր մոլորակի բնակիչներն ենք։ 
Միասնական ենք, թեև բազմազգ ենք, 
Եվ որպես դրոշ մեր միասնության՝ 
Մարգարտե հատիկը երկինք ենք պարզել։Թարգմանիչ՝ Անահիտ Ավագյան
 

Assamese
Earth Anthem in Assamese
 
পৃথিৱী সংগীত 

মূল: অভয় কে
অসমীয়া: অনুপমা বসুমতাৰী

অলৌকিক মৰুদ্যান, অলৌকিক নীলা মুকুতা
ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সবাতোকৈ সুন্দৰ আমাৰ গ্ৰহ 
সমগ্ৰ মহাদেশ আৰু মহাসাগৰৰ 
সমস্ত জীৱকুল আৰু উদ্ভিদ মিলি 
আমি একেখন পৃথিৱীৰ প্ৰজাতি
ভিন্ন সংস্কৃতি,ভিন্ন পথ আৰু বিশ্বাসেৰে বন্ধা 
ধৰণী আমাৰ ঘৰ,আমি ধৰণীৰ সন্তান 
সকলো মানুহ আৰু সকলো ৰাষ্ট্ৰ ইয়াত সমান
সমুহৰ বাবে এক আৰু একৰ বাবে সমুহে 
ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি একেলগে উৰুৱাওঁ 
নীল ধৰিত্ৰীৰ পতাকা ।
 
----
ধৰিত্ৰী সংগীত
মূল ইংৰাজী: অভয় কে.
Original English: Abhay K.
অসমীয়া অনুবাদ: ড. বিজয় শংকৰ বৰ্মন
Assamese Translation: Dr. Bijoy Sankar Barman

আমাৰ মহাজগতৰ মৰূদ্যান, মহাজগতৰ নীলা মুকুতা
ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সবাতোকৈ ধুনীয়া গ্ৰহ
সকলো মহাদেশ আৰু সকলো মহাসাগৰ
মিলি আমি যেন সমস্ত জীৱজগত
মিলি আমি যেন একেখন পৃথিৱীৰ প্ৰজাতি
ভিন্ন সংস্কৃতি, বিশ্বাস আৰু ধৰণ
আমি মানুহ, পৃথিৱী আমাৰ ঘৰ
সকলো মানুহ আৰু সকলো দেশ
একৰ বাবে সকলো, সকলোৰে বাবে এক
মিলি আমি খোলোঁ নীলা মৰ্মৰপাথৰৰ পতাকাB
BanglaBavarian
 
Erd Hymne
—Abhay K. 


Unsere kosmische Oasn, kosmische blaue Perln
Der schenste Planet im Universum, 
De ganzn Kontinente und de ganzn Ozeane,
Gemeinsam stenga mia als Flora und Fauna,
Gemeinsam stenga mia als Spezies vo oana Erdn,
Verschiedene Kulturen, Glauben und Wege,
Mia san Menschen, auf der Erdn samma dahoam,
De ganzn Leit und de ganzn Nationa,
Alle für oan, oana für alle,
Gemeinsam entroll ma de blaumarmorne Flaggn.

Translated into Bavarian by Alexander Lauterbach.
 

Bhasa

Earth Anthem in Bhasa

Nyanyian Bumi 

oleh Abhay K.


Kosmos Oasis, kosmos kita, sang mutiara biru 
planet paling indah di alam semesta
kosmos oasis, kosmos kita, sang mutiara biru 
seluruh benua dan lautan di dunia
bersatu, kita berdiri sebagai flora dan fauna
bersatu, kita berdiri sebagai mahluk bumi
hitam, coklat, putih, warna yang berbeda
kita, manusia, bumi adalah rumah kita


Kosmos Oasis, kosmos kita, sang mutiara biru 
planet yang paling indah di alam semesta
kosmos oasis, kosmos kita, sang mutiara biru 
semua orang dan bangsa-bangsa di dunia
semua untuk satu, satu untuk semua
bersatu, kita membentangkan bendera si marmer biru
hitam, coklat, putih, warna yang berbeda
kita, manusia, bumi adalah rumah kita

Translated by Indah Widiastuti

Bhojpuri

धरती-गीत
- अभय के.

एगो अनूठा बगइचा आऊर नीला मोती जइसन हमार धरती
ई ब्रह्मांड में सबसे सुन्दर हमार धरती
दुनिया भर के सब महादेसन, सब महासागर
सभे पेड़-पौधा,जीव-जनावर आऊर सभे प्रजाति
जीयत बारें इहे धरती पे संगे-संग
संस्कृति, बिचार आऊर जिनगी के केतना ही रंग
हम सब के जाति ह मानव, ई धरती हमनी के घर
सभे लोग आऊर सभे देस हवें एक बराबर
एगो के साथे सब, सभे साथ में एक
आईं मिलजुल के हमनी के ई नीला झंडा फहरावल जाए।

भोजपुरी अनुवाद: ऋषिकेश कुमार सिंह 

Bishnupriya Manipuri 
 
মালেমর এলা (Earth Anthem)
by Abhay K.
ঠার পটানি (translation) : দিল্স লক্ষ্মীন্দ্র সিংহ ( Dils Lakshmindra Sinha)

আমার মহাজগতর মরূদ্যান, মহাজগতর নীলুয়া মুকুতা
হাবিরে জিঙে হবা গ্রহ এ মহাবিশ্বত
যত' হাবি মহাদেশ যত' মহাসাগর
আকতায়া উবাসি আমি গাছবিরুখ জীবকুল অয়া 
আকতায়া উবাসি আমি মালেমর প্রজাতি অলয়া 
নানা মাচুর রুহিবৃত্তি, নানা বিশ্বাস, মত বার' পথে
আমি টেইপাঙ মানু, ধরিত্রী আমার গরগ অলসে
হাবি টেইপাঙ মানু, হাবিহানি দেশ
আগ র সালে হাবিহান, হাবিহানে আকগ
আকতায়া কাকরিয়ার নীলুয়া মার্বেল ফিরাল।

Bulgarian

Earth Anthem in Bulgarian 


Земен химн
- Абхаи К.

Нашият космически оазис, космическата синя перла
най-красивата планета във вселената
всички континенти и океани
съединени като флората и фауната
съединени като видовете на една планета
различни култури, вери, порядки
ние сме хора, Земята е нашият дом
всички народи и нации
един за всички и всички за един
съединени разпъваме синия мраморен флаг.

Translated by Magdalena Ilieva
 
Burmese
 

ကမ္ဘာမြေကြီးသီချင်း

အာဘေ ကေ

ဘာသာပြန် ဇေယျာလင်း

အာကာသထဲက မိမိတို့ရဲ့ အိုအေစစ်၊ အာကာသရဲ့ အပြာရောင်ပုလဲလုံး

စကြဝဠာထဲမှာ အလှပဆုံးဂြိုလ်

တိုက်ကြီးတွေအားလုံးနဲ့ သမုဒ္ဒရာတွေအကုန်လုံး

စုစည်းညီညွတ်စွာ မိမိတို့ရပ်တည်ကြတာ သစ်ပင်ပန်းမာန်တွေနဲ့ သတ္တဝါတွေ

စုစည်းညီညွတ်စွာ မိမိတို့ ရပ်တည်ကြတာ တစ်ခုတည်းသော ကမ္ဘာလုံးကြီးရဲ့ သက်ရှိမျိုးစိတ်အားလုံးတတွေ

ကွဲပြားကြတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေ၊ ထုံးတမ်းတွေနဲ့

မိမိတို့ဟာ လူသားမျိုးနွယ်တွေဖြစ်ကြပြီး ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ မိမိတို့ရဲ့ ဘုံအိမ်ရာ

လူမျိုးတွေပေါင်းစုံ၊ တိုင်းပြည်တွေပေါင်းစုံပေမယ့်

တစ်ခုစီဟာ အားလုံးအတွက်၊ အားလုံးဟာ တစ်ခုစီအတွက်

စုစည်းညီညွတ်စွာ ပြာလွင်လဲ့အလံတော်ကို မိမိတို့ လွှင့်ထူလိုက်ကြတယ်။


C
Catalan
 
L'himne dela Terra 
-Abhay K.
 
El nostre oasi còsmic, la perla blava còsmica
el planeta més bell de l'univers
tots els continents i tots els oceans
Units estem, com flora i fauna
units estem, com espècies d'una terra
cultures, creences i maneres diverses
Som humans, la terra és la nostra llar.
tots els pobles i totes les nacions
tots per a un i un per a tots
Units, despleguem la bandera de marbre blau.
 
Translated by Kandarp Mehta
 

Chinese

地球之歌》(Earth Anthem-Chinese)


作者 阿博哈·库玛(Abhay Kumar)
Translated by  Fu Yongkang
我们的绿洲,我们的蓝珍珠;
纵观寰宇,您是至美之星。
我们的绿洲,我们的蓝珍珠;
地球上所有的大陆和海洋;
无论动物还是植物,
都同属一个地球。
无论您来自何种何族,
黑色、棕色、白色,无论您是那种肤色,
我们都有一个共同的名字:人类;
我们都有一个共同的家园:地球。
我们的绿洲,我们的蓝珍珠;
纵观寰宇,您是至美之星。
我们的绿洲,我们的蓝珍珠;
地球上所有的民族和国家;
我们都是一家人。
黑色、棕色、白色,不同肤色的人们,
让我们一起举起蓝色的旗帜。
我们都是人类,地球是我们共同的家园。


Croatian


Himna Zemlji
-Abhay K.

Naša kozmička oaza, kozmički plavi biser
najljepši planet u svemiru
svi kontinenti i oceani
stojimo ujedinjeni kao flora i fauna
stojimo ujedinjeni kao vrsta na zemlji
različitih kultura, vjerovanja i načina
mi smo ljudi, Zemlja je naš dom
svi ljudi i nacije
svi za jednog i jedan za sve
ujedinjeni smo razmotali plavu mramornu zastavu.

Prevela na hrvatski jezik Diana ŠtrkaljCzech

Earth Anthem (Czech)

Hymna Země

Naše kosmická oáza, naše modrá perla
nejkrásnější vesmírná planeta
na všech kontinentech a ve všech oceánech
jako zvířata a květiny
jsme jeden lidský rod na společné Zemi
různorodé kultury, přesvědčení a způsoby
Jsme lidské bytosti, Země je naším domovem
všichni lidé a všechny národy světa
všichni za jednoho, jeden za všechny,
společně rozvineme modrou vlajku

D

Danish
Earth Anthem in Danish


Jordhymne
af Abhay K.

Vores kosmiske oase, kosmiske blå perle
den allersmukkeste planet i universet
alle kontinenterne og alle havene
forenet står vi som flora og fauna
forenet står vi, som arter fra samme jord
forskellige kulturer, tro og skikke
vi er mennesker, jorden er vort hjem
alle folkeslagene og alle landene
alle for én, én for alle
forenet folder vi den blå glaskugles flag ud

Translated by Claus Ankersen
 
 
Dhivehi (Maldivian)
 

ބިމުގެ ތަރާނާ

ޝާޢިރު: އަބޭ ކޭ.

ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ވަޙީދު ”ކަލާވެހި“/”އޮގަރު“

 

އަހަރުމެންގެ ކައުނީ، ފެން އާރު ލެއްވި މަންޒިލް، ކައުނީ ނޫ މުތީ

ކާއިނާތުގައި ވާ އެންމެ ރިވެތި ގުރަހަ

ދުނިޔޭގެ އެންމެހައި ބައްރުތަކާއި މާކަނޑުތައް

ގަސްގަހާގެއްސާއި ޖަނަވާރާއި ފުރާނައެޅުއްވި އެންމެހައި ދިރުންތަކުގެ ގޮތުގައި އަހަރުމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ އެބަ ތިބީމުއެވެ.

އެއް ބިމުގައި ވާ ދިރުންތަކުގެ ގޮތުގައި އަހަރުމެން އެބަތިބީމުއެވެ.

ކަޅުކުލަޔާއި، މުށިކުލަޔާއި، ހުދުކުލަޔާއި، ތަފާތު ކުލަތަކުގައި

އަހަރުމެންނަކީ އިންސާނުންނީމުއެވެ. ބިމަކީ އަހަރުމެންގެ ވަޒަނެވެ.

 

އަހަރުމެންގެ ކައުނީ، ފެން އާރު ލެއްވި މަންޒިލް، ކައުނީ ނޫ މުތީ

ކާއިނާތުގައި ވާ އެންމެ ރިވެތި ގުރަހަ

ދުނިޔޭގެ އެންމެހައި މީސްތަކުންނާއި ޤައުމުތައް

ފަރުދަކަށްޓަކައި އެންމެން އަދި އެންމެނަށްޓަކައި ފަރުދެއް

އެކަތިގަނޑަކަށްވެ ތިބެ، ނޫ ސަންގުމަރުމަކުު ކުލައިގެ ދިދަ އަހަރުމެން ނިއުޅައިލަމެވެ.

ކަޅުކުލަޔާއި، މުށިކުލަޔާއި، ހުދުކުލަޔާއި، ތަފާތު ކުލަތަކުގައި

އަހަރުމެންނަކީ އިންސާނުންނީމުއެވެ. ބިމަކީ އަހަރުމެންގެ ވަޒަނެވެ.

 

 

 

Latin script transliteration of the original Dhivehi language (Maldives) translation of Abhay K.’s Earth Anthem by Ibrahim Waheed “Kalaavehi”/ “Ogaru” written in the Thaana script.

 

Bimuge Tharaanaa

 

Shaa’iru: Abhay K.

Tharujamaa: Ibrahim Waheed “Kalaavehi”/ “Ogaru”

 

Aharumenge kaunee, fen-aaru levvi manzil, kaunee noo muthee

Kaainaathugai vaa emme rivethi guraha

Dhuniyeyge emmehai barruthakaai maakan’duthah

Gasgahaagessaai janavaaraai furaanaelhuvvi emmehai dhirunthakuge gothugai aharumen ekathigan’dakah ve eba thibeemueve.

Eh bimugaivaa dhirunthakuge gothugai aharumen eba thibeemu eve.

Kalhukulayaai, mush’ikulayaai, hudhukulayaai, thafaathu kulathakugai

Aharumennakee insaanunneemu eve. Bimakee aharumenge vazaneve.

 

Aharumenge kaunee, fen-aaru levvi manzil, kaunee noo muthee

Kaainaathugai vaa emme rivethi guraha

Dhuniyeyge emmehai meesthakunnai qaumuthah

Farudhakah takai emmen adhi emmenah takai farudheh

Ekathigan’dakah ve thibe, noo sangumarumarukulaige dhidha aharumen niulhailameve.

Kalhukulayaai, mush’ikulayaai, hudhukulayaai, thafaathu kulathakugai

Aharumennakee insaanunneemu eve. Bimakee aharumenge vazaneve.  


Dogri
 
धरती  गान 
—अभय के.

सारे ब्राह्मांड च सभनें शा प्यारी
नीले नगीने आह्गूं धरती ऐ न्यारी
सब महाद्वीप ते  महासागर सारे
अति गै सन्हाकड़े ते अति गै प्यारे
वनस्पति ते जीवें साहीं किट्ठे होई जाचै
धरती ऐ माँ साढ़ी  गुण एह्दे गाचै
धरती ऐ इक मड़ो  जातियां न बक्ख
संस्कृति , विश्वास ते परम्परां न बक्ख
धरती ऐ घर साढ़ा अस ओह्दे जाए
सारे देस सारे माह्नू इक मुट्ठ होई आए
नीला संगमरमरी झंडा किट्ठे लहराचै
प्यारे नखलिस्तान आह्गूं 
धरत सराह्चै.

Translated into Dogri by Rajeshwar Singh Raju & Lalit Sharma

Dutch

Earth Anthem (Dutch) 

Volkslied van de Aarde


Onze kosmische oase, kosmisch blauwe parel
de allermooiste planeet in het heelal

al de continenten en oceanen
Eensgezind zijn wij als flora en fauna
eensgezind zijn wij als soorten van één aarde
verschillende culturen, overtuigingen en manieren
wij zijn mensen, de aarde is ons thuis

alle mensen en landen in de wereld
één voor allen, allen voor één
eensgezind ontvouwen we de blauwe vlag.
  
Vertaald door Dimitri van Zantvliet Rozemeijer
 
 Dzongkha
 
འཛམ་གླིང་བརྟན་བཞུགས།

༉ འཛམ་གླིང་སྐྱིད་པའི་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ནང་། ། 
མུ་ཏིག་མདངས་ལྡན་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས། ། 
མཛེས་པའི་རྒྱུ་སྐར་གླིང་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་དང་། །
 ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་གཅིག་སྒྲིལ་གནས། །
རིགས་དང་ལམ་སྲོལ་མནོ་ལུགས་མ་འདྲ་རུང་། །
 ང་བཅས་ག་ར་འགྲོ་བ་མི་ཨིནམ་ལས། །
 མི་རིགས་སྤྱི་དང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་གི །
 འཛམ་བུ་གླིང་འདི་ང་བཅས་སྡོད་གནས་ཨིན། །
མི་སེར་གཅིག་དང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་གཅིག །
 ང་བཅས་ག་ར་གཅིག་ཁར་ཁ་འཆམ་སྟེ། ། 
མུ་ཏིག་མདོག་སྔོན་འདྲ་བའི་འཛམ་གླིང་གི ། 
རྒྱལ་དར་སྔོན་པོ་གནམ་མཁའི་དགུང་ལུ་འཕྱར། །།
 
Translated by Lopen Jamyang Phuntso & Lopen Needrup Zangpo

E

Esperanto

Earth Anthem in Esperanto


Himno de la Tero
By Abhay K.

Nia kosma oazo, kosma perlo blua
la plej bela planedo en la universo
ĉiuj kontinentoj kaj oceanoj de la mondo
ni kune staras, kiel faŭno kaj flaŭro
ni kune staras kiel specioj de unu Tero.
Nigraj, brunaj, blankaj, malsamaj koloroj
Ni estas homoj, la tero estas nia hejmo
ĉiuj homoj kaj nacioj de la mondo
ĉiuj por unu, unu por ĉiuj,
kune ni flirtigas la bluglobetan flagon.

Translation: Alejandro Cossavella - Conselheiro da UP

Estonian
Earth Anthem in Estonian

Maa hümn
--Abhay K

Meie kosmiline oaas, kosmiline sinine pärl
ilusaim planeet kosmoses
kõik mandrid ja ookeanid
üheskoos oleme floora ja loomastikuga
üheskoos me seisame ühe maa lihtena
mitmekesised kultuurid, uskumused ja viisid
me oleme inimesed, Maa on meie kodu
kõik maailma rahvad ja rahvad
kõik ühe ja ühe jaoks kõigile
ühendame me sinise lipu lahti.


Translated into Estonian by Mathura


F
Filipino


Awit ng Mundo
Ni Abhay K.
Isinalin ni [Translated by] Danton Remoto
 
Ang ating kosmikong oasis, kosmikong bughaw na perlas
ang pinakamagandang planeta sa kalawakan
ang lahat ng mga kontinente at lahat ng mga karagatan
sabay-sabay na tumatayo bilang mga hayop at halaman
sabay-sabay na tumatayo bilang kinatawan ng mundo
iba’t ibang kultura, paniniwala at pamumuhay
lahat tayo’y mga tao, ang mundo’y ating tahanan
lahat ng mga tao at lahat ng mga bansa
ang lahat ay nagkakaisa at nagkakaisa ang lahat
bigkis habang ladlad ang bughaw at marmol na bandila
 

Finnish

Maa HymniMeidän kosminen keitaamme, sinisen kosminen helmi
vallan kaunein planeetta maailmankaikkeudessa

kaikki maailman mantereet ja valtameret
yhdessä me olemme kuin floora ja fauna
yhdessä me olemme kuin planeettamme olennot
erilaisia kulttuureja, uskomuksia ja tapoja
me olemme ihmisiä, maailma on kotimme
maailman ihmiset ja kansakunnat
kaikki yhden puolesta, yksi kaikkien puolesta
yhdessä me nostamme sinisen marmori lipun

Translated by: Allegra Stodoslky

French

Hymne de terre
-Abhay K.
Cosmique oasis, cosmique perle bleue
la plus belle planète du cosmos
tous les continents et les océans
unis, nous sommes la faune et la flore
unis nous sommes des espèces d'une terre
diverses cultures, croyances et manières
nous sommes des humains, la terre est notre maison
tous les peuples et nations du monde
Un pour tous et tous pour un
Unis nous déployons le drapeau de la
planète bleu.

Translated into French by L. Tulatova

G
German

Earth Anthem (German)
Erdeshymne


Unsere kosmische Oase, kosmisch blaue Perle
der schönste Planet im Universum
unsere kosmische Oase, kosmisch blaue Perle
alle Kontinente, alle Ozeane dieser Welt
vereint stehen wir als Flora und Fauna
wir stehen vereint als Geschlechter einer Erde
verschiedene Kulturen, Überzeugungen und Wege
wir sind Menschen, auf der Erde sind wir zu Haus

alle Völker, alle Nationen dieser Welt
alle für einen, einer für alle, alle für einen, einer für alle
vereint hissen wir die blaue Glaskugelfahne.

Übersetzung: Alexander Gumz


Greek

Earth Anthem in Greek


 Ύμνος της Γης

Από τον Abhay K.Η κοσμική μας όαση, το διαστημικό μπλε μαργαριτάρι

ο πιο όμορφος πλανήτης του σύμπαντος

όλοι οι ήπειροι και όλοι οι ωκεανοί

ενωμένοι είμαστε σα χλωρίδα και πανίδα

ενωμένοι είμαστε ως είδη  διαφορετικών πολιτισμών

πεποιθήσεων και τρόπων, της μίας  Γης,

είμαστε άνθρωποι,η Γη είναι το σπίτι μας

όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη

όλοι για έναν, ένας για όλους

ενωμένοι ξετυλίγουμε την μπλε μαρμάρινη σημαία.

Μετάφραση από τον Νικόλαο Βλαχάκη
 
Gujarati

પૃથ્વી ગીત
- અભય કે.
 
અદ્ભૂત ઉપવન, અદ્ભૂત વાદળી મોતી
બ્રહ્માંડ માં સૌથી સુંદર આપણું ગ્રહ
સમસ્ત ખંડો, સમસ્ત મહાસાગરો
એકીકૃત છે સમગ્ર વનસ્પતિ અને પ્રાણીસૃષ્ટિ
એકીકૃત છે સહુ પ્રજાતિઓ આ પૃથ્વી પર
વિભિન્ન સંસ્કૃતિ, માનયતાઓ અને પંથ
અમે માનવી, આ પૃથ્વી આપણું ઘર
આપણે સહુ અને સમસ્ત રાષ્ટ્રો
સહુ એક સાથે, એક સાથે સહુ
સાથે મળીને આપણે ફહરાવે વાદળી પૃથ્વી નો ધ્વજ
 
અંગ્રેજી થી ગુજરાતી અનુવાદ : ચૈતાલી પંડ્યા

H
Hindi

पृथ्वी-गीत
अभय के.

अलौकिक उपवन, अलौकिक नीला मोती यह
सृष्टि में सबसे सुन्दर अपना ग्रह
सभी द्वीप और सब सागर
सब वनस्पति सब जीव यहाँ बराबर
पृथ्वी के सब प्राणी एक सूत्र में बंधे
कई संस्कृतियाँ, पंथ,विश्वासों में सधे
यह धरती अपना घर, हम सब इसकी संतान
सब लोग, सब राष्ट्र यहाँ एक समान
सब के संग एक, एक के संग सब हम
साथ-साथ फहराते नीली धरती का परचम.

अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद : मंगलेश डबराल


I

Irish
Earth Anthem in Irish

Iomann an Domhain
le Abhay K.

Ár n-ósais chosmach, péarla gorm an chosmais
an pláinéad is áille sa chruinne
gach aon ilchríoch is gach aon aigéan
seasaimid aontaithe inár bhflóra agus fána
seasaimid le chéile mar speiceas an aondomhain
cultúir is creidimh is bealaí éagsúla
is neacha daonna sinn, an Domhan is baile dúinn
gach aon phobal is gach aon náisiún
ar son a chéile, ar son na haontachta
bratach de ghorm an mharmair á scaoileadh againn le chéile

Irish version: Gabriel Rosenstock

Italian


Inno al pianeta Terra
 di Abhay K.

Cosmica oasi, cosmica perla azzurra
il pianeta più bello dell’universo
tutti i continenti e gli oceani
noi siamo uniti come flora e fauna
noi siamo uniti come specie di un’unica terra
culture, credenze e modi diversi
siamo umani, la terra è la nostra casa
tutti i popoli e le nazioni 
tutti per uno, uno per tutti,
insieme dispieghiamo la bandiera azzurro.

Translated by Annelisa Addolorato

J
Japanese

Earth Anthem 
地球国歌
--by Abhay K, Translated by Yuka Timilsina

作詩: アバイ クマール  /  和訳:  ティミルシナ 祐加
宇宙のオアシス、宇宙のブルーパール
宇宙で最も美しい惑星
世界の全大陸、全海洋
我々は動植物のように共存し
我々は唯一の地球における種のように共存し
黒、茶、白、色とりどり
我々は人間、地球は我々のふるさと
宇宙のオアシス、宇宙のブルーパール
宇宙で最も美しい惑星
世界の全国民、全国家
万人は一人の為に、一人は万人の為に
我々は青いマーブル旗を広げ共存し
黒、茶、白、色とりどり
我々は人間、地球は我々のふるさと


K
Kannada


ಭೂಗೀತೆ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲ:ಅಭಯ್ ಕೆ

ವಿಶ್ವವೆಂಬ ಮರುಭೂಮಿಯ ಓಯಸಿಸ್ಸು ನೀ
ಗ್ರಹತಾರೆಯ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಮಣಿ
ಹೇ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ನೀ ಚಲುವಿನ ಗಣಿ
ಕಡಲು ಭೂಖಂಡಗಳೆ ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ
ಹೂಮರಬಳ್ಳಿಗಳೆ ಹೇ ಹಕ್ಕಿಪಕ್ಷಿಪ್ರಾಣಿ
ಎಲ್ಲ ಜೀವಜಾತಿ ಬನ್ನಿ ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ
ಬದುಕಿನ ಹಲ ಹಾದಿಗಳೆ, ಬಗೆಬಗೆ ಗುರಿದಾರಿಗಳೆ
ಹೆಂಗಸರೆ ಗಂಡಸರೆ ಮಾನವರಾಗಿ
ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆ ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ
ನಿಲ್ಲೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಒಂದಾಗಿ
ನೀಲಿ ಪತಾಕೆ ಹರಡಿ ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ

ಅನುವಾದ: ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್Kashmiri
Earth Anthem in Kashmiri


ZAMEENUK BAETH
Shair: Abhay K

Sain e kaayinatuk marghzaar
Yaeme aalmuk nule mokht phol
sarwi khoth haseen sayyiare
tamaam barr e azamm te tamaam samandar
nabaataaat te haiwaanaat
Ais chhe saari kuni
yakjaaye chhe ais yemi aki zameenik jinas chhu biyun biyun tehzeeb, aetiqaad, te tore tareeqe
asi chhe insaan
Zameen chhe sone garre
saari lukh te saari qome chhe akh te akh akis khaatir
yikwatt lahraawo ye nule marmaree parchamm.

Tarjam nigaar Tarannum Riyaz
 
 
أرتھ اینتھم 

شاعر :شری ابھے کمار کایناتُک کُن نخلستان
کایناتُک نیول یہ موختہ پھولا
    کایناتٕچ شوٗب سیارٕ یہ  سوٗن
    

 یِمِہ زگتٕکۍ برِ اعظم سأری
بیِہ سأری سمندر یِمِہ زگتٕکۍ
کُلۍ کٹۍ بیِہ جاناوار کُنی
 گھرٕ بأژ چِھ یمِہ زگتٕکۍ سأری


بیٚون سانہِ ثقافژ، مذہب  بیٚون
اسہ طور چھ بیٚون، ونئ گو
اسہ آدم زاد چھِ سأری کُنی
یہ زمین چھے گھر سوٗن ، 
اسہ چھِ کُنی
پرٛتھ قوم یتِیک ، اسہ لُکھ چھِ کُنی
کُنۍ سأنۍ چھے موٚٹھ
 أسِہ لہراواں اکھ 
نیلہِ رنگُک مرمرۍ پرچمکاشُر ترجمہ نثار اعظم


Kazakh

Earth Anthem in Kazakh

Жердің Гимні
Абхай Кумар
Ұжмақ сынды нарқы маған, жаһұттайын жарқыраған
ғарыштағы ең әдемі ғаламшар
Ұжмақ сынды нарқы маған, жаһұттайын жарқыраған
Құрлығы бар, мұхиты бар, өзені бар арқыраған,
Жер бетінің жануары, өсімдігі, әр тасы,
Бір-ақ сөзбен қайырғанда, баршасы -
Қоңыр, қара, ақшыл түсті, сарымыз
Перзентіміз жер-ананың бәріміз.
Ұжмақ сынды нарқы маған, жаһұттайын жарқыраған
ғарыштағы ең әдемі ғаламшар
Ұжмақ сынды нарқы маған, жаһұттайын жарқыраған
Жаһандағы ұлт пен ұлыс, жалпы халық, жалқы адам
Жұдырық боп жұмыла егер алса тек
Желбіретер едік туды мәрмәр көк.
Қоңыр, қара, ақшыл түсті, сарымыз
Перзентіміз жер-ананың бәріміз.
@ Ағылшын тілінен аударған Дәурен Берікқажыұлы


Khasi
Jingrwai ka Pyrthei
—Abhay K.

Paham ha ka hawhaw, mawlynnai bajngum
met bneng baitynnat tam
baroh ki dewbah bad baroh ki duriaw
tylli ngi ïeng, ki jingthung bad ki mrad
tylli ngi ïeng, ki jingthaw ka pyrthei
ki riti bapher, ki jingngeit bad ki dustur
ngi dei u bynriew, Pyrthei ka ïing jong ngi
baroh ki jaitbriew bad baroh ki ri
baroh na ka bynta uwei, uwei na ka bynta baroh
tylli ngi khaweh ïa ka lama bajngum.

Khasi translation by Kynpham Sing Nongkynrih


Khmer
Earth Anthem in Khmer


ផែនដីនៃមនុស្សជាតិ
ដោយ Abhay K
ទឹកដីនាចក្រវាលយើង, ភ្លឺថ្លាដូចគជ់ខ្យងពណ៌ខៀវស្រងាត់
ជាភពដ៏ស្រស់បំព្រងបំផុតក្នុងសកល
គ្រប់ទ្វី និងមហាសាគរនៃពិភពលោក
នំាឲ្យយើងចូលជុំគ្នា ឈរដូចពពួកសត្វ និងផ្កាដែលកើតឡើងឯកឯង
ធ្វើឲ្យយើងចូលជុំគ្នាឈរ ជាផ្នែកមួយនៃផែនដី
មានពណ៌ស, ពណ៌ខ្មៅ, ពណ៌ត្នោត ចំរុះបែប
ពួកយើងគឺមនុស្សលោក រីផែនដីជាផ្ទះយើង។
ទឹកដីនាចក្រវាលយើង, ភ្លឺថ្លាដូចគជ់ខ្យងពណ៌ខៀវស្រងាត់
ជាភពដ៏ស្រស់បំព្រងបំផុតក្នុងក្នុងសកល
មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ក្នុងពិភពលោក
គឺបំពេញគ្នាទៅវិញមក
ធ្វើឲ្យយើងចូលជុំគ្នា លាតត្រដាងនូវទង់ជាតិរូបផែនដី
មាន ពណ៌ស, ពណ៌ខ្មៅ, ពណ៌ត្នោត ចំរុះបែប
ពួកយើងគឺសត្វលោក រីផែនដីជាផ្ទះយើង។

Translated by Yeng Chheangly 
 
 

Kokborok

Hayungni Rwchapmwng 
  
Chini nokhayung hachingkhungw, nokhayung kwkhrang swrangtwi
Hayungni jotoni slai naithok hagiri
Joto hakotor tai joto twijlang
Thansa chwngbo logi baksa samrok tai phwlarok
Thansa chwngbo kaisa hayungni kaham bwsarok
Solya hukumu, puito tai lamrok
Borok chwng, hayung chini nok
Joto borok tai joto dopha
Jotonw jotoni bagoi
Thansa chwng phiyoknai kwkhrang holongni bana.

-Hayung rwchapmwng nai Abhay K
Kokswlai nai Yuvraj yalwksa Debbarma

Korean
Earth Anthem (Korean)
지구 찬가- 압하이 쿠마

우리의 우주 오아시스이자 우주의 파란 진주
우주에서 가장 아름다운 행성

우리 우주 오아시스이자 우주의 파란 진주
이 지구상의 모든 대륙과 대양이 연합한 곳에 동식물의 존재로 우리는 살아있고, 땅위의 종족으로 우리는 존재하네.

검은색, 갈색, 흰색, 다양한 색깔들
다양한 문화와 믿음이 어우러져 하나 되네.

우리는 인간이고, 지구는 우리의 집
우리는 인간이고, 지구는 우리의 집

우리의 삶의 터전, 파란별 지구 아래서 우리 모두 하나가 되네.

우리의 우주 오아시스, 우주의 파란 진주
우주에서 가장 아름다운 행성

우리 우주 오아시스이자 우주의 파란 진주
이 지구상의 모든 사람들과 모든 나라들이 하나 되어 우리는 파아란 깃발을 펼치네

검은색, 갈색, 흰색, 다양한 색깔들
다양한 문화와 믿음이 어우러져 하나 되네.

우리는 인간이고, 지구는 우리의 집
우리는 인간이고, 지구는 우리의 집

우리의 삶의 터전, 파란별 지구 아래서 우리 모두 하나가 되네.
Translated by Youjin Huh

Kurdish
 

سروودی زەوی

ئەبهای ک.

وەرگێڕانی بۆ کوردی: ئەژین عومەر

 

زەوییە درەوشاوەکەمان، مروارییە شینەکەمان

گەشاوەترین هەسارەی گەردوون

هەموو کیشوەر و هەموو زەریاکان

چەشنی ڕووەک و گیانەوەران یەکگرتووین

چەشنی بوونەوەرانی زەوی یەکگرتووین

وێڕای شێوە و بڕوا و نەریتە هەمەچەشنەکان

ئێمە مرۆڤین، زەوییە نیشتمانمان

هەموو گەل و هەموو نەتەوەکان

با بە دەم یەکترەوە بین هەموومان

پێکەوە دەیشەکێنینەوە ئاڵا شینەکەمان

Earth Anthem in Kurdish
Translated by Azhin Omer
 
L
 
Lao
 

ແຜນດີນໂລກ

By Abhay K. 

 

ທະເລຊາຍແຫ່ງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ, ໄຂ່ມຸກສີຟ້າແຫ່ງຈັກກະວານ

 

ໂລກທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດຄືຈັກກະວານ

 

ທະວິບທັງໝົດ ແລະ ມະຫາສະມຸດທັງມົດ

 

ລວມກັນເປັນໜື່ງດຽວກັບພືດ ແລະ ສັດ

 

ລວມກັນເປັນໜື່ງດຽວໃນໂລກ

 

ວັດທະນະທໍາ ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ວິທີຊີວິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

 

ພວກເຮົາເປັນມະນຸດໂລກຄືບ້ານຂອງພວກເຮົາ

 

ທຸກຄົນ ແລະ ທຸກປະເທດລ້ວນແຕ່ເປັນໜື່ງດຽວສໍາລັບທຸກຄົນ

 

ຈົ່ງລວມຕົວກັນເພື່ອປົດປ່ອຍທຸງສີຟ້າ

 

 

ແປໂດຍ: ສຸລິຈັນ ຫຼວງສົມບັດ

 

 

M
Magahi
 
धरती गीत
—अभय के॰

धरती गीत
—अभय के॰

सुन्दर बग़ैचा, अंतरिक्ष के बुल्लू मोती ई
ब्रह्मांड में सबसे सुंदर अप्पन पृथिवी
सभ्भे द्वीप, सभ्भे सागर
सभ्भे फुल पत्ति सभ्भे जीव-जंतु बराबर
धरतीके सभ्भे प्राणी एक्के डोरी से बँधल
ढेरे संस्कृति, ढेरे धरम, ढेरे विश्वास में सधल,          
धरती अप्पन घ'र,हम सब इनकर संतान
सभ्भे लोग,सभ्हे देश एके समान
सभ्भेके साथेएक, एक के साथे सभ्भेहम 
संगे-संगे फहराबें बुल्लू धरती के परचम।

हिंदी से मगही अनुवाद: अभय के॰
 
Maithili
 
धरती गीत
-अभय के.

अलौकिक उपवन, अलौकिक नीला मोती ई
सृष्टि में सबसे सुंदर अप्पन ग्रह
सभ द्वीप आ' सभ सागर
सभ वनस्पति सभ जीव एत' बराबर
पृथ्वी के सभ प्राणी एके सूत्र में बन्हल
कतेको संस्कृति,पंथ, विश्वास में सधल
ई धरती अपन घ'र,हम सभ हिनकर संतान
सभ लोग,सभ राष्ट्र एत' एक समान
सभ के संग एक,सभ के संग सभ हम 
साथ-साथ फहराबैत नीला धरती के ध्वज...

हिंदी से मैथिली अनुवाद - डॉ.रञ्जना कण्ठ
 
 
Malagasy

Hiram-pirenen’ny Tany
—Abhay K.

Ny oazisintsika an’habakabaka, voahangy manga an’habakabaka
ilay planeta meva indrindra ao amin'izao tontolo izao
ireo tanibe rehetra sy ireo ranomasimbe rehetra
miray, mijoro isika, biby sy zavamaniry
miray, mijoro isika, karazana maro an-tany tokana
samihafa kolontsaina, finoana ary lalam-piainana
olombelona isika, ankohonantsika ny tany,
ny mponina sy ny firenena rehetra maneran-tany,
ny rehetra ho an’ny iray, ny iray ho an’ny rehetra
miray, akopakopatsika ny saina manga


Nadikan'i Mose Njo
 
Malay
Lagu Bumi
—Abhay K. 
 
Kosmos oasis kita,
Kosmos mutiara biru
planet yang terindah di buana
seluruh daratan dan lautan
bersatu berdiri bagai flora dan fauna
bersatu berdiri bagai spesies satu bumi
budaya berbeza,kepercayaan dan cara
kita mahusia,bumi ini rumah kita
semua manusia dan bangsa
semua untuk satu
dan satu untuk semua
bersatu kita kibarkan
bendera marmar biru
 
Translated by Nazhatulshima Nolan
 
 
Malayalam

Earth Anthem in Malayalam

ഭൂമിഗീതം
അഭയ്. കെ.
പരിഭാഷ: കെ. സച്ചിദാനന്ദന്‍

നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന്റെ മരുപ്പച്ച,
ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന്റെ മരതകം,
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സര്‍വ്വമനോഹരമായ ഗ്രഹം,
ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്‍, സമുദ്രങ്ങള്‍,
നാം ഒന്നിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു,
പ്രാണികളും ചെടികളും
നാം ഒന്നിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു,
ഒരേ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗം,
വിഭിന്ന സംസ്കാരങ്ങള്‍,
വിശ്വാസങ്ങള്‍, ജീവിതരീതികള്‍
നാം മനുഷ്യരാണ്, ഭൂമിയാണ്‌ നമ്മുടെ വീട്
എല്ലാ ജനതകളും, എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും,
എല്ലാവരും ഓരോരുത്തര്‍ക്കും വേണ്ടി,
ഓരോരുത്തരും എല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടി.
നാം ഒന്നിച്ചു നിവര്‍ത്തുന്നു,
നീലവെണ്ണക്കല്‍പ്പതാക.
 
Maltese
 
INNU LID-DINJA
—Abhay K.

Maqluba għall-Malti minn Immanuel Mifsud

Dan l-oażi kożmiku, il-perla kożmika kaħla
l-isbaħ pjaneta tal-univers
il-kontinenti u l-oċeani kollha
magħquda bħall-flora u l-fawna
magħquda bħall-ispeċi ta’ dinja waħda
kulturi, twemmin u ħsibijiet diversi
aħna bnedmin, id-dinja darna
in-nies u n-nazzjonijiet kollha
ilkoll għal xulxin
għalenija nifirxu l-bandiera ta’ dal-globu ikħal.
 
 
 
Marathi
 
पृथ्वी गान
- अभय के.

अलौकिक उपवन, अलौकिक निळा मोती
सृष्टीत सर्वात सुंदर आपला ग्रह
सर्व खंड, सर्व महासागर
एकजूट आहे सर्व वनस्पती आणि प्राणी
एकजूट आहे सर्व प्रजाती  ह्या  पृथवीवर
भिन्न संस्कृती, श्रद्धा आणि पंथ
आम्ही मानवी, ही पृथ्वी आमचे घर 
आम्ही सर्व तसेच सर्व राष्ट्र
सर्व एकत्र, एकत्र आम्ही सर्व
एकत्र मिळून फडकावूया निळ्या पृथ्वीचा ध्वज

भाषांतर - चैताली पंड्या
 
Mising
 
Mo:pi ami:lok Ni:tom


"Ngoluk kangkanné dungko among,

Takam dungko dakko morunglok, patang asi,

Takar ya:rilok lolad,
Ngolu lékopé

Ísíng amíng, takam turné 
Takamé ako régamémpé

Ainé Taniémpé, 
Sé ngoluk Tani amongé

Séí takam Tani okumé
Kaju ngolu takamé lékopé

Ako mo:pí amo:lok
 Lé:tom tomsar tíksarlai

-Abhay K Kv Mo:pi Amo:ng Léto:m to:msar Ni:tom

 Lovita JR Morang kv atpan sunam
 

 Mongolian
 Earth Anthem in Mongolian

ДЭЛХИЙН СҮЛД ДУУ
Абхэй.К
Огт оргүй дахь хамгийн үзэсгэлэнт гараг
Орчихуй ертөнцийн хөх сувд, баян бүрд
Бүх тив дэлхий хийгээд бүх далай тэнгис
Бүх амьтан ургамалын аймаг
Бүх төрөл зүйл, олон талт соёлууд,
Дээдлэл, шүтлэг, замнал өөр ч бид нэг л төрөлхтөн
Дэлхий хэмээх нэг гэрийн оршин суугчид
Бүхий л хүмүүс, бүхий л үндэстэн, овог аймгууд
Бүгдээрээ нэг бүлийнхэн, нэгэн цул нэгдэл
Ганцхан хөх оршихуйн доор бид нэгддэг.

Translated into Mongolian by Mugi Ooyo MunkhnaranMontenegrin


Himna Zemlje 
Abhay K.Naša kosmička oaza, biser kosmički plavi

Planeta u svemiru najljepša

Naša kosmička oaza, biser kosmički plavi

Svi kontinenti i okeani svijeta

Stojimo sjedinjeni poput flore i faune

Stojimo sjedinjeni poput vrsta jedne zemlje

Crni, smeđi, bijeli, boja raznih.Naša kosmička oaza, biser kosmički plavi

Planeta u svemiru najljepša

Naša kosmička oaza, biser kosmički plavi

Svi narodi i narodnosti svijeta

Svi za jednog, jedan za sve

Sjedinjeni širimo zastavu mermernu, plavu
Crni, smeđi, bijeli, boja raznih
Mi smo ljudi, zemlja naš je dom.

Prevod na crnogorski: Tanja Bakić


N
Nepali
 
धरती गीत
—अभय के॰

अलौकिक उपवन, ब्रह्मांडको निलो मोती|
सृष्टि  मा सभै भंदा सुंदर ग्रह हाम्रो धरती|
सबै महाद्वीप र सबै महासागर
सबै वनस्पति र सबैजीव-जंतु बराबर 
भिन्न-भिन्न पंथ, विश्वास, र संस्कृति
हामीं मानव  र यो धरती हाम्रो घर 
सबै  माँछे र सबै देश बराबर 
सबैका लागी एक, एकका लागी हामी सबै
संग़ै संगै फहराउँछौं धरतीको निलो ध्वज! 

नेपाली अनुवाद: अभय के॰


धरा-गीत
— अभय के.
-----------
हाम्रो सुन्दर उपवन,ब्रह्माण्डको निलो मोती
सृष्टिको सुन्दरतम ग्रह,सारा भूखण्ड-समुद्रभरि
परस्पर आबद्ध हामी,सकल प्राणी वनस्पति ।
भिन्न भिन्न संस्कृति ,विचार र पन्थ हाम्रा
तर ऐक्यबद्ध हामी,पृथ्वीका सुन्दर रचना,
सबै मानव,सबै राष्ट्र,धरती हाम्रो साझा घर।
सबैका लागि एक,एकका लागि सबै
सँगै फहराउँछौँ हामी धरतीको निलो ध्वज।
---------------------------
अनुवाद: राजेन्द्र भण्डारी

O
Oriya

Earth Anthem in Oriya

P
Persian

سرود زمین توسط ابهی ک.

پناهگاه کیهانی ما, مروارید آبی کیهانی
زیبا ترین سیاره عالم هستی.
تمامی قاره ها و تمامی اقیانوس ها
متحد، ما می ایستیم همانند گیاهان و جانوران
متحد، ما می ایستیم همانند گونه های یک زمین
فرهنگ های گوناگون، باورها و مسلکها
ما انسانیم، زمین خانه ماست
همه مردم و همه ملیتها
همه برای یکی و یکی برای همه
متحد، ما پرچم آبی مرمرین را به اهتزاز در میاوریم.

Translated into Persian by Vida Heydari
 
Polish
Hymn na cześć Ziemi
—Abhay K.

Nasza kosmiczna oaza, kosmiczna niebieska perła
najpiękniejsza planeta we wszechświecie
wszystkie kontynenty i wszystkie oceany
zjednoczeni stoimy jako flora i fauna
zjednoczeni stoimy jako gatunki jednej ziemi
różnorodne kultury, przekonania i nasze
człowieczeństwo, Ziemia jest naszym domem
wszyscy ludzie i wszystkie narody
jeden za wszystkich wszyscy za jednego
zjednoczeni rozwijamy niebieską marmurową flagę.

 Tłumaczenia Anna Cichocka
 

Portuguese


Hino da Terra
Por Abhay K. 

Cósmico oásis , a pérola cósmica azul
o planeta mais bonito do universo
todos os continentes e oceanos
juntos com flora e fauna
juntos com espécies de uma só terra
culturas, costumes, crenças diversas
somos humanos, a terra é o nosso lar,
todos os povos e todas as nações
todos por um, um por todos
juntos erguemos a bandeira azul.

Translated by Ivone Soares

Punjabi


Q
Quechua

Pachanchikpa harawin

Harawiq: Abhay K.

Tikraq: Fernando Antonio García

 

Sachayuq Tiqsi Muyu, anqasniraq

Pachanchikqa astawan suma sumaq

Llapan suyukuna, tukuy quchakuna

Sacha - uywakuna hina kawsanchik.

Llapanchik kuskalla Pachapi tiyakunchik

Llaqtakuna, yuyaykuna, huk niraq kawsaykuna.

 

Runam kanchik

Wasinchikmi Pachaqa

Llapan runakuna, tukuy suyukuna

Llapanchik huk runapaq, huk runa llapanpaq

Kuskam anqas bandirata llipipanchik.R
 
Rabha
BWSAM KRWNGCHAY (EARTH ANTHEM)
Abhay K.


marab fasang anja hasinchigrwm, marab fasang anja khengcher rongkhonayrok
iyan rangmulukti chithopat srangkay, chingi rangchegre thok
bebak godahasongmandi aro goda cimanditi moke
rapsang tongbroka chime, pwdasa khengsrep ganda bwsam gosayan mrwke

berga berga thatsini, pwtisini, khengramsiniba raa thok thok
natne chime sabratangse, bwsamdura chingiyan nok
dwmdak hasisa-kurisatang aro dwmdak huritang
dwmdakan saksani badang, saksaan dwmdakngi badang
fwi ching topronga khencher fwrfwra, sarkay mapake rapsang
 
 
KHUTRAIGIRI/ Translated by Subhash Rabha& Sandesh Baksaka
 
Rajasthani
 
धरणी-गीत
---
 
मूल : अभय के
राजस्थानी अनुवाद : ओम नागर 


अलौकिक बाग यौ 
यौ आलौकिक मोती नीलो
स्रिस्टी में सबसूं रूपाळौ ग्रह यौ 

सगळां द्वीप अर सगळां समदर
सगळी बनराई, सगळां जीव जठी अेकस्यार

धरणी पै सगळां प्राणी अेक डोर बंध्या
पंथ घणा बस्वास अर संस्कृतियां

यां धरणी आपणौ घर छै, आपण मनख। 
सगळां देस, सगळां मनख 

सगळां की लैरां अेक,अेक की लैरां सगळां हम
ऐको कर फहराता नीलो धरणी को परचम।

Romansh
 
Imna al planet Terra
—Abhay K.

Tradüt da Amb. Chasper Sarott

Oasa cosmica, cosmica perla blaua
il plü bel planet dal univers
tuot ils continents ed ils ozeans
no eschan units sco flora i fauna
no eschan units sco spezias dall'unica terra
cultura, creta e möds divers
no eschan umans, la terra es nossa chasa
tuot ils umans e tuot las naziuns
tuots per ün, ün per tuots
insembel ondaina la bindera blaua.

Russian

Earth Anthem (Russian)
Гимн Земли
- Абхай Кумар
 
Наш космический оазис, голубая жемчужина
прекраснейшая планета во Вселенной 
все континенты и океаны
мы едины, как флора и фауна
мы едины, как виды одной земли
разные культуры и убеждения
мы люди, Земля наш дом
всех людей и народов мира
все за одного и один за всех
объединившись, мы поднимем голубой флаг земли.
 
Translated from Russian by Abhay K.

S
Sanskrit
 
पृथ्वीगीतम्
मूलगीतः-अभय के.
अनुवादक:-सुशील रापतवार

वयं ब्रम्हाण्डे मरुद्यानः वयं जगते नील मौक्तिकः    
अखिल ब्रम्हाण्डे अतीवमनोहरं ग्रहम्  
सर्व खण्डानि सर्व समुद्रानि च 
मृगाः पुष्पाणि रूपेषु वयं सङ्घटितामः  
पृथिव्याः एकं जाति रूपेण सङ्घटितामः 
विविध संस्कृतयः श्रद्धाः अनेक पद्धतयः   
वयम् सर्वेभ्यः मानवाः, पृथ्वी एव वयं आलयः  
सर्वे जनाः सर्वे राष्ट्राः च 
सर्वे एकस्मै, एकम् सर्वेभ्यः
संघटित वयं सर्वे नील ध्वज उद्घाटयामः ।

Saurashtra
 
Earth Anthem by Abhay K.
Translated into Saurashtra by Ravi Kondda

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serbian
Earth Anthem in Serbian

Himna Zemlje
Abhaj K.

Naša kosmička oaza, kosmički plavi biser
najlepša planeta u svemiru
svi kontinenti i svi okeani
ujedinjeni stojimo kao flora i fauna
ujedinjeni stojimo kao vrste jedne zemlje
različite kulture, uverenja i putevi
mi smo ljudi, Zemlja je naš dom
svi narodi i sve nacije
svi za jednog, jedan za sve
ujedinjeni razvijamo zastavu plavog klikera.

Translated into Serbian by Milan Dobričić

Shertukpen 
 

Soteng Broh (Earth Anthem)
 
Gawu nimi khunyu gii norbu oho si,
 
namkha elinga soteng gii mokho hi odok u gom-tsu sii, 
 
gau jikting gi chitang gah eledusaw. 
 
Gekhap gangpu, jamchen chinmu gangpu 
hingthak-shim chan ridu shi raro hakrah jawchema, 
 
sushusu sushusu peluk shi bala thi, 
sushu depo ralathi gagi jiring haan doh, 
 
gagi ili handosi raroh, gagi damchik hando zomrah jawchema. 
 
Shoteng gi gau yam.
Jiring zepdong, Lungpu zepdong. 
 
Hann gi othomu tsula, othom gi hannu tsula. 
Othom debga hangra sheldo oho foh sochema.
 
 
Ling jodopa Filmaker Writer DK Thongdok Oh
Shertukpen nyuk, Arunachal Pradesh, India
 

Spanish

Earth Anthem (Spanish)
Translated by Annelisa Addolorato

Himno de la Tierra
Por Abhay K.
 
Cósmico oasis, cósmica perla azul
el planeta más hermoso del universo
todos los continentes y los océanos
somos unidos como la flora y la fauna
somos unidos como las especie de una tierra
culturas, creencias y formas diversas
somos humanos, la tierra es nuestra casa

todas las personas y las naciones
todos para uno y uno para todos,
juntos desplegamos la bandera azul.
 

Himno de la Tierra, by Abhay K.

 

Nuestro oasis cósmico, cósmica piedra azul

embellece este planeta el vasto universo;

sus continentes y océanos

juntos aquí en flora y fauna

como especies de una sola tierra;

diversocolores, credos, culturas, caminos:

seres humanosla Tierra es nuestro hogar.

Cada ser humano y cada pueblo es el mundo

todos para uno y uno para todos

dice la gran bandera de la esfera azul.

 

Traslation to Spanish, by Luis Bravo (Uruguay)
 
Swahili
 
Wimbo wa Dunia
-Abhay K.
Kisima chetu cha jangwani katika ulimwengu, lulu la rangi ya bluu
sayari nzuri zaidi katika ulimwengu
mabara yote na bahari zote
pamoja sisi kusimama kama mimea na wanyama
pamoja sisi kusimama kama aina ya dunia moja
tamaduni mbalimbali, imani na njia
sisi ni wanadamu, dunia ni nyumba yetu
watu wote na mataifa yote
wote kwa moja na moja kwa wote
Pamoja sisi tuivumbue bendera ya marumar


T

Tamil


 Earth Anthem in Tamil translated by Deepa Velayutham


Telugu

Earth Anthem- ధరిత్రి  గీతం (Dharithri gitam)

 

విశ్వము అనే ఎడారిలో 

నీటి బిందువు భూమి ;

 

అనంతమైన బ్రహ్మాండములో 

సుందరమైన నీలి ముత్యము  భూమి;

 

ఏడు ఖండాలు, అయిదు సముద్రాలు

పశుపక్ష్యాదులు, మనుషులు 

అనంత కోటి జీవజాలముతో 

సృష్టి లోని అత్యంత అందమైన గ్రహము భూమి ;

 

మన దేశాలు వేరు, వేష భాషలు వేరు 

మన సంస్కృతులు, భావనలు,పద్ధతులు వేరు 

అయినా భిన్నత్వంలో ఏకత్వంతో మెలుగుతున్నాము 

మనమంతా మనుషులం

ధరిత్రి మన నివాసము 

మనది వసుధైవ కుటుంబకం;

 

మనమందరము నీలి ముత్యపు  జండాను ఎగురవేద్దము 

పుడమి పాటను పాడదాము.

 

                               వ్రాసినది - అభయ్.కె

అనువాదం చేసినది - .వి.రాజ్య లక్ష్మి

  Thai
 

โลกสดุดี

บทกวีของ อภัย เค.

อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ถอดความเป็นภาษาไทย

 

โอเอซิสแห่งจักรวาล มุกสีฟ้าล้ำค่าแห่งจักรวาล

โลกดวงพิสุทธิ์งามหนึ่งเดียวของเอกภพ

ทวีปทั้งปวง ทะเลหลวงทั้งหลาย

เราทุกชีวิตยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกัน

เราทุกเผ่าพันธุ์พร้อมใจยืนยัน

หลากสีสรรพ์วัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถี

เราคือมนุษย์ และโลกนี้คือบ้าน

ทุกผู้ทุกคน ทุกชนทุกชาติ

คือพี่น้องผูกพัน ดำรงอยู่เพื่อกันและกัน

รวมใจมั่นโบกธงสีฟ้าสง่างาม.

 
Tibetan
Earth Anthem in TibetanTurkish

Earth Anthem (Turkish)

Dünya Marşı

Bizim evrensel vahamız,  mavi kozmik incimizevrendeki en güzel gezegenbizim evrensel vahamız, mavi kozmik incimizdünyanın tüm kıtaları ve okyanuslarıflora ve fauna gibi duruyoruz birliktebir olmuş bir dünyanın türleri gibi duruyoruz siyahî, kahverengi, beyaz, farklı renklerleinsanız biz, dünya bizim evimizinsanız biz, dünya bizim evimizinsanız biz, dünya bizim evimizinsanız biz, dünya bizim evimiz

 Bizim evrensel vahamız,  mavi kozmik incimizevrendeki en güzel gezegendünyanın tüm insanları ve uluslarıhepsi bir, biri hepsibirlikte dalgalandırıyoruz mavi mermer bayrağı siyahî, kahverengi, beyaz, farklı renklerleinsanız biz, dünya bizim evimizinsanız biz, dünya bizim evimizinsanız biz, dünya bizim evimizinsanız biz, dünya bizim evimiz

Translated by/Çev.: Müesser Yeniay


U

Ukrainian

Гімн Землі
- Абхай К

Наш космічний оазис, космічна синя перлина
найкрасивіша планета в космосі
всі континенти та океани
ми єдині, як флора і фауна
ми єдині, як вид однієї землі
усілякі культури, переконання
ми люди, Земля наш дім
всіх людей і народів світу
всі за одного й один за всіх
об’єднавшись, ми піднімаємо
синій мармуровий прапор.

Translated by Lyudmyla Diadchenko

Urdu
ابھے کے۔ کی انگریزی نظم
ترانہ گیتی

ہمارا نخلستان گیتی، در نیلگوں یہ
کاینات کا سب سے حسیں سیارہ یہ
روے زمین کے سارے بحر و بر
تمام نباتات و حیوانات خشک و تر
تمام بنی نوع حیاتیات، یکجا باہم
تہذیبیں اور مذاہب ساتھ رہے پیہم
ہیں ہم سب انسان اور زمیں ہمارا مسکن
سب لوگ، سارے اقوام عالم
سب کے ساتھ ہیں ایک، ایک کے ساتھ سب ہم
ساتھ سبھی لہراتے نیلی زمیں کا پرچم!

اردو ترجمہ: اخلاق آہن


Uzbek
Замин мадҳияси Абҳай Кумар шеъри Фазовий воҳамиз, мовий марварид Бутун коинотда энг кўркли хилқат Фазовий воҳамиз, мовий марварид Бари қитъалару уммонлар фақат Бирлашса ўсимлик, ҳайвон қолажак, Заминий тур мисол даврон қолажак Тим қора, қўнғир, оқ, минг турфа ранг жон Яралганмиз бунда, замин – ошиён Фазовий воҳамиз, мовий марварид Бутун коинотда энг кўркли хилқат Фазовий воҳамиз, мовий марварид Оламда барча халқ ва бори миллат Бирлашсак, бир – элга, эл – бирга маёқ, Ҳилпирайди мудом кўк, мармар байроқ. Тим қора, қўнғир, оқ, минг турфа ранг жон Яралганмиз бунда, замин – ошиён ©Инглиз тилидан Аъзам Обидов таржимаси - 2015


Vietnamese
 

Quốc ca Trái Đất

Sáng tác: Abhay K. 

 

Ốc đảo  trụ của chúng ta, ốc đảo  trụ xanh

Hành tinh đẹp nhất  trụ

Mọi lục địa  đại dương

Cùng nhau chúng ta  một hệ sinh thái động thực vật.

Cùng nhau chúng ta  mọi giống loài của Trái Đất.

 khác biệt về văn hóaniềm tin  cách sống,

Trái Đất vẫn  ngôi nhà chung của mọi dân tộc  quốcgia.

Tất cả  một ngườimột người  tất cả.

Chúng ta hãy cùng đoàn kết phất cao  cờ màu xanh cẩmthạch.

 

Dịch tiếng ViệtTrần Lê Viết Chung

(Translated into Vietnamese by Trần Lê Viết Chung)

 

Welsh
 
Anthem Ddaear 
-Abhay K.

Ein llw cosmig, perl glas cosmig
y blaned harddaf yn y bydysawd
yr holl gyfandiroedd a'r holl gefnforoedd
unedig rydym yn sefyll fel fflora a ffawna
unedig rydym yn sefyll fel rhywogaeth o un ddaear
diwylliannau, credoau a ffyrdd amrywiol
ni'n bobl, y ddaear yw ein cartref
yr holl bobl a'r holl genhedloedd
cyfan am un ac un i bawb
unedig ni'n datblygu'r faner marmor glas.

Translated into Welsh by NWAMI

X


Y

Yoruba

Earth Anthem in Yoruba
-Abhay K.

Omi oju-ọrun wa, bulu ti o wa lawujọ
ile aye ti o dara julọ ni agbaye
gbogbo awọn agbegbe ati awọn okun
apapọ a duro bi ododo ati ẹda
apapọ a duro bi awọn eya ti ilẹ kan
orisirisi awọn aṣa, awọn igbagbọ ati awọn ọna
awa jẹ eniyan, aiye ni ile wa
gbogbo eniyan ati awọn orilẹ-ède
gbogbo fun ọkan ati ọkan fun gbogbo
apapọ a ṣafihan awọn aami didan okuta alabuluZ
Iculo lokubungaza umhlaba
By Abhay K.

Isiphethu somkhathi, itshe eliluhlaza lomkhathi
Enhle indawonqangi yomhla
Wonke amabalakazi nezilwandle zonke
Sibanye nobuhle bendalo, utshani nezilwane
Sibanye nezidalwa zonke zomhlaba wona wodwa
Amasiko, izolo nezinkambo ngokuhlukana kwazo
Singabantu, umhlaba ikhaya lethu
Abantu bonke nezizwe zonke
Bonke beyintwenye, noyedwa engowembumba
Ngobunye sethule eliluhlaza okwemabula iduku lesizwe.

Translated into Zulu by Prof. Siphamandla Si Zondi, University of Pretoria