Sunday, November 4, 2018

Earth Anthem translated into Croatian


Himna Zemlji
-Abhay K.

Naša kozmička oaza, kozmički plavi biser
najljepši planet u svemiru
svi kontinenti i oceani
stojimo ujedinjeni kao flora i fauna
stojimo ujedinjeni kao vrsta na zemlji
različitih kultura, vjerovanja i načina
mi smo ljudi, Zemlja je naš dom
svi ljudi i nacije
svi za jednog i jedan za sve
ujedinjeni smo razmotali plavu mramornu zastavu.

Prevela na hrvatski jezik Diana Štrkalj