Monday, June 15, 2015

Earth Anthem in Montenegrin


Himna Zemlje 
Abhay K.

Naša kosmička oaza, biser kosmički plavi
Planeta u svemiru najljepša
Naša kosmička oaza, biser kosmički plavi
Svi kontinenti i okeani svijeta
Stojimo sjedinjeni poput flore i faune
Stojimo sjedinjeni poput vrsta jedne zemlje
Crni, smeđi, bijeli, boja raznih.

Naša kosmička oaza, biser kosmički plavi
Planeta u svemiru najljepša
Naša kosmička oaza, biser kosmički plavi
Svi narodi i narodnosti svijeta
Svi za jednog, jedan za sve
Sjedinjeni širimo zastavu mermernu, plavu
Crni, smeđi, bijeli, boja raznih
Mi smo ljudi, zemlja naš je dom.

Prevod na crnogorski: Tanja Bakić